top of page

Market Research Group

Public·8 members

Lektira Petnaestogodisnji Kapetan 40Penzionisani kapetan gusarskog broda Džon Piplfoks zvani Zvono, na vest o pojavi strašnog sedmoglavog čudovišta, okuplja svoju raspuštenu gusarsku posadu. Od vlasti dobija nazad svoj jedrenjak i oružje i kreće u avanturu put Kineskog mora da likvidira čudovište...
Lektira Petnaestogodisnji Kapetan 40Gusari (pevaju):Lepojke iz Havaneove stoje sa strane, sa strane,pitaju: kapetane,kako se zove vaš brod?A kapetan im rukom mane,tim lepojkama iz Havane,što stoje tako sa strane, sa strane:- Osveta, to je moj brod!


Spiker:Posle jedne tuče u liverpulskoj luci, gusarski kapetan Džon Piplfoks, zvani Zvono, bio je penzionisan. Određena mu je bedna penzija i nešto invalidskog dodatka, za 72 rane dobijene u gusarskim bitkama. Zastave i oružja odneti su u muzej, a hrabra posada iskrcana na kopno i poslata da se usavršava u različitim zanatima. Međunarodni gusarski savez, u znak protesta protiv ove podmukle igre, prestao je da napada engleske trgovačke brodove, koji su se posle toga toliko namnožili da su bili sve češći sudari i to na otvorenom moru... Kada se, međutim, u Kineskom moru pojavilo sedmoglavo čudovište, i počelo kao od šale da potapa engleske, i ne eamo engleske lađe, i kada niko od tadašnjih vladinih mezimaca nije imao hrabrosti da pođe i da čudovište likvidira, - dakle, kada je sve bilo tako kao što sam vam rekao, - javi se naš gusarski kapetan, divna jedna figura, zvani Zvono, i reče: "Vratite mi jedrenjak, vratite mi mojih sedamdeset gusara, vratite mi zastave i oružje - i neka me pojede morski pas ako se ne vratim sa svih sedam glava toga čudovišta!" Vlada je, razume se, pristala odmah i jedino se uprava muzeja dugo protivila, tvrdeći da su gusari odvratni i da će upropastiti i zastave i oružje. Stvar je ipak uređena i kapetan je dobio sve što je tražio, uz obećanje da će paziti na zastave i da će gusari redovno čistiti svoje sekire, naročito posle borbi prsa u prsa, po kojima je naš junak bio poznat i omiljen!


Spiker: Kapetan je stvarno razmišljao, a more je udaralo o bokove jedrenjaka, dok se vetar nosio sa crnim oblacima...(Vetar, more, muzika).Prošla su dva dana kapetanovih razmišljanja, dva dana puna jezive tišine i sumnji. Trećega dana kapetan je izišao iz svoje kabine u plavoj košulji, koja je uvek obećavala da će se stvari dobro završiti.(Oštar bat koraka).


Spiker: To je zaista bila sjajna ideja. Gusari su se naglo počeli usavršavati u svim naukama, tako da je kapetan pun vere gonio jedrenjak prema Kineskom moru. Opet se čula harmonika i opet se orila pesma, među ovim, tako reći, prostim ljudima.


Spiker: U tom trenutku ovaj divni čovek preskoči ogradu jedrenjaka i voda pljusnu... Posada polete, ali kapetana više nije bilo na vodi... Bedni strašljivci zanemeli su od stida i straha ... I to je tako trajalo dva ... tri ... šest... o!... devet ... deset... dvanaest minuta... Kapetan se nije pojavljivao iz vode... I kad su svi mislili da je kraj, i kad je verni Sekira poleteo ka skladištima baruta da digne ovo smrdljivo korito u vazduh - (dirljivo) kad mu već nema najlepšeg i najsmelijeg! - u tom teškom, dugom, jezivom trenutku - ispliva hrabri kapetan iz vode, noseći u zubima ženku ajkule tešku 40 funti, i u svakoj ruci još po sedam malih ajkula!...


Spiker: To je bio još jedan korak bliže opasnosti. Međutim, kod posade nije više bilo nikakvog kolebanja. Jedrenjak se ukotvi kod Crvene stene, i kapetan sa nekoliko najhrabrijih momaka pronađe pećinu brzo i lako, kako je samo on to umeo ...


Spiker: Tu je kapetan, za koga bi se stvar-no moglo reći da je uzdržljiv i plemenit, tu je on neozbiljnom prostaku dunuo takav šamar svojom levicom da se ovaj začas našao u rukama okupljenih gusara.


Spiker: Neočekivaio, kad se baš ne bi moglo reći za naše gusare da su bili spremni, izroni iz mora pred pramac broda ogromno sedmoglavo čudovište!.. . Ne, takvo čudo još niko ne vide na svetu!... Sedam glava ljuto je siktalo sa sedam vratova, plazeći se halapljivo ... (S uzdahom, bez nade). Gusari, neka vam je sada vaš veliki kapetan na pomoći!!!


Nekada moćni jedrenjak nasukan leži na rtu kapetan, njegov imenjak proklinje sudbinu škrtu Zajedno prošli su mora i sveta svaku stranu sve dok ta olujna zora kovana maglom ne svanu Dugo će još kapetan osećat' ljuljanje broda ko kad je bio sretan pod ...


Evo jabuke njena majka crne zemlje letos napila se! Bravo jabuko sad će da te pojede kapetan I klase! Po naređenju: ja imam Anu koja vredi milion puta više nego moje kapetansko zvanje: Za poljubac njen mnogi bi zemljodelac ratnik straćio svoje imanje. Momci...


Petnaestogodišnji kapetan (franc. Un Capitaine de quinze ans) je naziv romana Žila Verna. Knjiga prati događaje petnaestogodišnjeg Dika Sanda. Napisana je 1878. godine. Autor: Žil Vern Mesto i vreme radnje: Mora i okeani širom planete u drugoj polovini 19-og ... 350c69d7ab


https://soundcloud.com/misstalaha/rhino-7-crack-for-mac

https://soundcloud.com/holdiapepli1974/filmora-10-download-crackeado

https://soundcloud.com/blazlotera1975/top-download-navisworks-2020

https://soundcloud.com/crppramotv/foxit-reader-crack-download-link

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page